Anna Lindh

Anna Lindh hann aldrig på allvar sätta sig i mitt politiska medvetande innan hon mördades i september 2003. Men jag hade hunnit uppfatta henne som en av den svenska politikens mest trovärdiga personer, med ett patos som inte hade stått att finna sedan Olof Palme. Därför blev jag glad att få den här chansen att skrapa lite på ytan genom att samtala med några av dem som kände henne bäst.