Bröderna Broström

Det fanns gott om intressanta imperiebyggare i krog-Stockholm på 1980-talet och bröderna Broström hörde definitivt till den kategorin. Bara under 1987 köpte de eller öppnade fem krogar och blev en maktfaktor att räkna med. Det de gjorde eller inte gjorde fick direkt effekt på huvudstadens nöjesliv.

Min granskning visade att det inte fanns mycket att anmärka på i deras sätt att sköta affärerna och vi kom fram till att helyllebröderna var rena familjen Cartwright. Men de var också ljusskygga på samma sätt som finansfamiljen Wallenberg, vilket fick Nöjesguidens redaktörer att sätta rubriken ”Att köpa men inte synas”.

Men det fanns en skämd frukt i korgen – Micke Magnusson. Denne jovialiske reservofficeren från Skåne skulle senare förekomma i långt mindre smickrande sammanhang. Se därför mitt porträtt av Kapten Krog i Nöjesguiden och i reportaget om Bjuhr-kartellen i tidningen Z.