Gubbkulturen på Ericsson

Gubbkulturen inom Ericsson är vida känd, men sällan har någon tidning ägnat fenomenet tolv sidor. Jag fick uppdraget av Passion for Business grundare och chefredaktör Anna Bråkenhielm Carrfors och samtidigt den uttryckliga ordern att vara extremt försiktig med mina källor. Alla utom en av dem hade slutat på företaget, ändå vågade ingen av dem framträda med sitt namn. Så starkt är Ericssons informella inflytande i svenskt näringsliv. Som en av dem sade, pratar man illa om Ericsson pratar man illa om Sverige.

Fast ingen av dem pratade egentligen illa om Ericsson, de var bara extremt uppriktiga i sin kritik mot den bergfasta grabbkultur som präglar företaget och som i många fall är ett oöverstigligt hinder för de kvinnor som vill nå toppen inom koncernen.