Helge Fossmo

I samband med att min bok Barnflickan i Knutby skulle utkomma, bad Café mig att intervjua frikyrkopastornHelge Fossmo. Han hade dömts till livstids fängelse för dåden i den lilla uppländska byn i januari 2004 och satt nu, i maj 2005, på Kumla.

Under arbetet med boken hade jag träffat honom ett par gånger då han fortfarande var inlåst på Kronobergshäktet i Stockholm, i väntan på hovrättsförhandlingarna. Efter att han dömts till lagens strängaste straff även i Svea Hovrätt och domen vunnit laga kraft, förflyttades han så till det hårt bevakade fängelset (säkerhetsklass A) strax utanför Örebro.

Fossmo hade först varit tveksam till att låta sig intervjuas och ställde en del villkor (läs hans brev under ”Böcker/Barnflickan i Knutby/Extramaterial”), och gick sedan med på att träffas. Vi satt i nära sex timmar i ett kalt besöksrum och pratade. Fossmo beställde ärtsoppa med pannkakor, som vi åt medan min bandspelare rullade, och han var på alla sätt förekommande. Jag förstod hur duktig han måste ha varit på att få med sig församlingsmedlemmarna i Knutby, inte minst sin älskarinna och medbrottsling Sara Svensson.

Samir Soudahs bilder blev fantastiskt bra, men balanserade ändå på gränsen till det idoliserande.