Till minne av Elsa

Fyra år efter att vår dotter Elsa ryckts ifrån oss i plötslig spädbarnsdöd (så löd diagnosen) ombads jag av dåvarande redaktören för Vi Föräldrar, Maria Hörnfeldt, att skriva om förlusten – vad som hände, varför, och våra känslor om det.

Vi hade börjat komma över Elsas död, men det var fortfarande så att allt som påminde om händelsen på Nacka sjukhus i januari 1992 – det kunde vara ljud, musik, en film – genast grep tag i mig och jag kastades handlöst tillbaka till den fruktlösa upplivningsförsöken.

Ännu idag, när Elsa skulle ha varit vuxen, besöker jag och min förra fru minneslunden i Skogskällans kyrkogård strax söder om Stockholm varje Alla helgons dag, tänder ljus och lägger blommor på den plats vi valt. Med oss har vi vår dotter Fredrika som föddes i maj 1993. På så sätt låter vi Elsa känna att hon fortfarande har en familj och att hon lever stark och frisk i våra hjärtan.